Wetenschap

Afspraak maken

Intensieve samenwerking met drie universiteiten

Solliance werkt intensief samen met de TU Eindhoven, de TU Delft en de Universiteit Hasselt. Deelonderzoek dat voorvloeit uit onze Shared Research Programs, wordt veel uitgevoerd bij deze universiteiten. Elk van de drie heeft haar eigen specifieke deskundigheid:

  • TU Delft is gespecialiseerd in optische structuren, de buitenste lagen van de zonnecel. Onderzoek hiernaar kan bijdragen aan verhoging van de energieopbrengst van de cel.
  • TU Eindhoven richt zich enerzijds op depositietechnologie, het aanbrengen van verschillende laagjes pv-materiaal. Samen met Solliance doet de TU Eindhoven veel onderzoek naar de ALD-depositietechnologie. Daarnaast verricht de universiteit onderzoek naar wat zich in de zonnecel zelf afspeelt en hoe dat proces kan worden beïnvloed.
  • Universiteit Hasselt is vooral deskundig op het gebied van stabiliteitsonderzoek: wat kan er misgaan op atomair niveau en wat is ertegen te doen?

Onderdeel van wereldwijd solarnetwerk

Solliance maakt deel uit van de solar sector, een netwerk van bedrijven en kennisinstellingen die zich wereldwijd bezighouden met de ontwikkeling en productie van zonnepanelen. We geven lezingen op relevante mondiale conferenties en publiceren in wetenschappelijke tijdschriften. Ook op nationaal en Europees niveau werken we aan onze naamsbekendheid door het onderhouden van contacten met universiteiten en het naar buiten brengen van interessante onderzoeksresultaten.

Stage of promotie?

Geïnteresseerd in onderzoek naar dunne film pv-technologie? Solliance biedt volop mogelijkheden voor stages voor masterstudenten. Ook promotieonderzoek in nauwe samenwerking met een universiteit is mogelijk. Kijk hier voor actueel overzicht van de mogelijkheden bij Solliance.

Ronn Andriessen

+31 (0)6 1302 8162
ronn.andriessen@solliance.eu