U maakt dunne-film solar modules

Afspraak maken

De uitdaging

Hoe maak je als producent van pv-modules het verschil? Dat kan enerzijds door economische waarde toe te voegen aan glazen zonnepanelen. De markt vraagt om panelen die afwijken qua kleur of formaat. Of om panelen die qua opbrengst beduidend beter presteren dan wat er nu beschikbaar is. Een andere mogelijkheid is om glas te vervangen door folie. Dat maakt het mogelijk zonnecellen te integreren in bestaande producten. Er zijn legio toepassingen te bedenken. De uitdaging is om voor dit alles snelle en goedkope productieprocessen te ontwikkelen.

De oplossing

Solliance werkt samen met bedrijven in de regio aan economisch rendabele productieprocessen en –systemen voor de nieuwste generatie zonnepanelen. Dit doen we door samen te investeren in research & development. Ons onderzoek richt zich onder meer op:

  • langere levensduur
  • hogere energieopbrengst
  • lagere productiekosten
  • verminderen van toxiciteit
  • produceren in afwijkende kleuren en maten

Ronn Andriessen

+31 (0)6 1302 8162
ronn.andriessen@solliance.eu

De Resultaten

Gekleurde modules

De ‘klassieke’ zonnepanelen zijn niet voor niets zwart of blauw. Deze kleuren zorgen voor de beste energieopbrengst. Technologisch gezien is het mogelijk om zonnepanelen in allerlei andere kleuren te vervaardigen zonder al te veel efficiëntieverlies. Dit gebeurt door een coating aan te brengen die één kleur uit het spectrum reflecteert en de rest doorlaat. Solliance werkt aan verdere verbetering van het depositieproces dat nodig is voor het maken van gekleurde panelen.

Harmen Rooms

+31 (0)6 4696 6026
harmen.rooms@solliance.eu

Tandem cel PSC/Si

Hoe kun je het rendement van ‘klassieke’ Csi-panelen nog verhogen? Een manier is om deze te voorzien van een dun laagje superefficiënte perovskiet zonnecellen. Het dunne laagje doet weinig af aan de energieopbrengst van het Csi-paneel. Het mooie is bovendien dat beide materialen twee uiteenlopende delen van het lichtspectrum absorberen. Daardoor neemt de energieopbrengst van het geheel nog eens toe. Het onderzoek naar deze tandemtechnologie richt zich met name op twee aspecten:

  • Hoe kunnen we het laagje perovskiet zo goed mogelijk beschermen?
  • Hoe kunnen we nauwkeurig en snel laagjes aanbrengen (deponeren)?

Sjoerd Veenstra

+31 (0)6 2337 4512
sjoerd.veenstra@solliance.eu

S2S/R2R sALD

Solliance ontwikkelde een productiesysteem voor flexibele zonnepanelen waarbij laagjes op zeer innovatieve wijze worden aangebracht: spatial Atomic Layer Deposition (ALD). Dit depositieproces kan zowel roll to roll (op de rol) of sheet tot sheet (per vel) worden toegepast. Door laagjes aan te brengen met behulp van ALD, wordt pv-materiaal geproduceerd dat uitstekend presteert, in hoge mate licht doorlatend is en relatief goedkoop. Dat laatste heeft er onder meer mee te maken dat de ALD-technologie zorgt voor een optimaal gebruik van materialen. We denken dat deze technologie de basis kan vormen van tal van toepassingen.

Paul Poodt

+31 (0)6 5277 9067
paul.poodt@solliance.eu