Energie Sector

Afspraak maken

De uitdaging

Energieopwekking gebeurt lang niet meer alleen in elektriciteitscentrales. Tal van huishoudens voorzien al in hun eigen zonnestroom. Dankzij dunne film pv-technologie zullen woningen meer elektriciteit gaan produceren dan ze verbruiken. Dankzij SolaRoad zullen wegen elektriciteit gaan leveren. We gaan van centrale naar decentrale elektriciteitsopwekking. Maar wie gaat deze decentraal opgewekte stroom exploiteren en distribueren? Hoe profiteert u van deze toekomstige ontwikkelingen?

De oplossing

Solliance is altijd op de hoogte van de nieuwste toepassingen van zonnepanelen. Als geen andere kennen wij de mogelijkheden van dunne film pv-technologie. Wij weten wat economisch haalbaar is en op welke termijn. Wilt u de mogelijkheden die zonne-energie biedt niet onbenut laten? Wilt u tijdig inspelen op de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van productie en distributie van zonnestroom? Dan zijn wij de aangewezen partner om u hierover te adviseren.

Huib van den Heuvel

+31 (0)6 2311 3126
huib.vandenheuvel@solliance.eu